Monthly Archives: Tháng Chín 2019

TUYỂN DỤNG NHÀ HÀNG HẢI SẢN X132

📣 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 📢 🎊 𝑁ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖 – 𝐶ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 🎉 ⚠️ Note : Có chỗ Ăn Ở 💯 – – – – – – – 👨‍🍳👩‍🍳 – – – – – – – – ⛵ Nhà Hàng Hải Sản X132 đang trên đường ra biển khơi chinh phục thử thách và cần thêm GẤP một số […]

0966 33 9991